Selecteer een pagina

‘Klein Geluk’ bestaat!

DEMENTIE & MANTELZORG

zijn de thema’s waarin wij als stichting Geluksmomenten willen bijdragen en actief in zijn. Stichting Geluksmomenten is een onafhankelijke cultuur sensitieve stichting – zonder winstoogmerk en ondersteunt de communicatie tussen de familie, mantelzorger(s), zorgverleners en hun dierbare met dementie.

Er zijn in Nederland 5.000.000 mantelzorgers, 1 op de 3 is een mantelzorger, hiervan zijn ruim 700.000 mantelzorger die voor een dierbare zorgen. Iedereen kent wel in zijn of haar omgeving een persoon met dementie en een mantelzorger of wellicht bent u zelf mantelzorger en weet u dat de communicatie bijzonder zwaar en gecompliceerd kan zijn maar ook kleine, korte maar bijzondere geluksmomenten kan opleveren die goud waard zijn voor beide.

De stichting ziet cultuur en taal hierin niet als een barrière maar als een kans.

VERBINDEN

Vanuit de visie van Positieve Gezondheid(van Machteld Huber) zijn wij van mening dat juist die dingen die nog wel goed gaan en waar plezier aan beleefd wordt, er toe doen!

Vanuit onze sociale betrokkenheid en persoonlijke ervaring werkt stichting Geluksmomenten aan een rol als inclusieve verbinder van familieleden, mantelzorgers en zorgverleners met de personen met dementie in een participatiesamenleving met speerpunten als: ‘De inclusieve samenleving’, ‘Langer thuis’ en ‘Persoonlijke (mantel)zorg’.

 

ONZE MISSIE

is om het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te vergroten bij mensen met geheugenproblemen door middel van de dialoog die kan ontstaan vanuit bijvoorbeeld ons eigen project; de zintuigelijke Geheugenkoffer.

Middels deze Geheugenkoffer hebben wij de visie ontwikkeld dat door het aanbieden van leuke, ongedwongen en herkenbare attributen- en foto’s er op een laagdrempelig wijze, mooie en warme gesprekken tot stand kunnen komen tussen mensen met geheugenproblemen en hun dierbaren en/of zorgondersteuners

Gesprekken die gevoerd worden door samen terug te gaan naar vroeger en die aansluiten bij de nog aanwezige belevingswereld van de persoon met geheugen problemen.

Door het ophalen van persoonlijke herinneringen, krijgen mensen met geheugenproblemen weer een verhaal…….. Ze doen ertoe!

WAAR WILLEN WIJ VERBINDEN?

Stichting Geluksmomenten heeft een aantal focusgebieden waar we de verbinding kunnen ondersteunen en stimuleren;

 Via casemanagers en hun clienten.

 Via gemeentelijke WMO projecten zoals

“Langer thuis”

 Via thuiszorg organisaties– en medewerkers en hun clienten.

 Via de dagbesteding en hun clienten.

 Via mantelzorgers/familie en hun dierbare met dementie thuiswonend of begeleid wonend.

 Via belangenorganisaties

  Via bedrijven met mantelzorg projecten.

 Via fondsen voor inclusieve-, senioren/ouderen- en mantelzorg/dementie projecten.

ONZE VISIE

is dat we mensen met geheugenproblemen moeten zien als gelijkwaardige gesprekspartners.

De mensen met geheugenproblemen op een gelijkwaardige en inclusieve manier te betrekken in positieve communicatie en interactie.

Door ze een haakje te bieden om samen in gesprek te gaan en hiermee hun eigenwaarde en zelfvertrouwen op een prettige wijze te vergroten.

Fijne gesprekken op basis van wat een persoon met geheugenproblemen nog wel weet door de zintuigen te prikkelen en te stimuleren.

Wij zijn van mening en hebben de persoonlijke ervaringen dat het voor alle betrokkenen, voor zowel de mensen met geheugenproblemen als hun partners – familieleden – mantelzorgers en zorgondersteuners, het een enorm fijn gevoel geeft om op een prettige, eenvoudige wijze met elkaar te communiceren en ‘klein geluk’ tot stand te brengen.

HOE WILLEN WE DIT BEREIKEN?

Vanuit stichting Geluksmomenten gaan we een aantal projecten opzetten en zullen hiervoor donaties en fondsen werven.

Een belangrijk project is de zintuigelijke Geheugenkoffer waarin cultuur en taal geen barriere is maar een kans!

In deze projecten zullen wij partnerships aangaan met gemeenten, bedrijven, vrijwilligers, belangenverenigingen- en organisaties.

Tevens staan we open voor samenwerking en ondersteuning in wetenschappelijke onderzoeken op het gebied van inclusie, dementie en mantelzorg.

 

COMMUNICATIE TIPS

 

Maak eerst oogcontact, begin daarna met praten.

Praat duidelijk en rustig, articuleer zonder te overdrijven.

Geef ruimte om te reageren, 1 boodschap per zin.

Vraag om inbreng, stel eenvoudige vragen.

Prikkel de zintuigen, combineer ze met de boodschap.

Let op je lichaamstaal, HOE je iets zegt is belangrijker dan WAT je zegt.

Geniet van het onverwachte, maak een grappige opmerking of spontaan gebaar.

 Accepteer dat niet alles in een gesprek hoeft te kloppen, ga NIET verbeteren.

Geef complimentjes, daardoor groeit de eigenwaarde.

Geef ruimte voor emoties, benoem gevoelens die je ziet of hoort.

Bron; dementie.nl

CULTUUR SENSITIEF

Steeds meer ouderen met een migratieachtergrond in Nederland

 

MIGRATIE ACHTERGROND

Het Nederlandse senioren landschap is divers en veelkleurig. De inhoud waaronder de  PRAATplaatjes set uit onze Geheugenkoffer kan bijvoorbeeld aangepast worden met herinneringen uit eigen culturen want het aantal ouderen met een migratieachtergrond is een snelgroeiende groep.

Volgens het CBS telde Nederland begin 2017 in totaal 800.000 migranten van 55 jaar en ouder. Ongeveer 50% van deze mensen is boven de 65 jaar oud, van hen zijn er 117.000 van zogenoemd ‘niet-Westerse’ en 305.000 van ‘Westerse’ origine.

De grootste groepen 55-plussers met een migratieachtergrond zijn ouderen met een Surinaamse (83.000), Turkse (52.000), Marokkaanse (50.000) en Antilliaanse (24.000) achtergrond.

STIJGING

Volgens de bevolkingsprognoses van het CBS zal het aantal ouderen met een migratieachtergrond in 2040 stijgen naar 819.000. Dat is 12,2 % van alle 55-plussers die er op dat moment in Nederland wonen.

Stichting Geluksmomenten zal zich inzetten om producten en diensten cultuur sensitief te maken en aan te bieden. Dit kan zijn door themabijeenkomsten te organiseren om inzichtelijk te krijgen wat de wensen en gebruiken zijn die nodig zijn om een bepaalde cultuur of afkomst mee te nemen in onze missie om te verbinden.

Het kan zijn dat er een werkproject opgezet kan worden i.s.m. een andere organisaties of instellingen, het kan ook zijn dat wij projecten hierin van anderen ondersteunen met geld, kennis en of middelen.

Tevens zullen open staan om mee te doen aan subsidie trajecten die dit thema, inclusiviteit en cultuur sensitief, in hun oproep hebben staan.

Wij zullen hierin worden geadviseerd en ondersteund door onze deskundige ambassadeurs.

Bronnen; CBS.nl en Leyden Academy.nl 

 

“Als senior adviseur diversiteit & inclusie ben ik ervan overtuigd dat de multiculturele samenleving vraagt om cultuursensitief leiderschap, competenties en producten.
Daar is de Geheugenkoffer van stichting Geluksmomenten een goed voorbeeld van. Ik zou graag stimuleren dat de zorg en dan met name de ouderen (thuis)zorg dit soort inclusieve initiatieven omarmt en onderdeel maakt van de dienstverlening en de service. Samen met de stichting Geluksmomenten komen wij graag in contact met deze initiatieven. ”

Martin van Engel – Ambassadeur stichting Geluksmomenten
Adviseur diversiteit & inclusie, lid Nationale Unesco Commissie.